Företaget bedriver odling av prydnadsväxter i Norra Varalöv utanför Ängelholm.

Våra huvudkulturer är:

Impatiens Nya Guinea
februari - augusti

Primula acaulis
december-påsk

Celosia, Plymört
augusti-oktober

Poinsettia
advent-jul

Gröna växter såsom:

Monstera, Philodendron, Fatsia och Schefflera
augusti-februari

Ett brett sortiment av utplanteringsväxter till rabatt och balkong samt till offentliga planteringar.

Odlingen bedrivs på ett så miljövänligt sätt som möjligt och är därför anslutet till:

Svenskodlat.
TRF's miljödatabas och strävar att komma bort från onödig användning av kemikalier.
Reparegistret för återvinning av förpackningar.
Vi är även ett IP-företag.


Överskottsvattnet recirkuleras och återanvänds och uppvärmningen sker med biobränsle och naturgas.

All försäljning sker via Mäster Grön Ek.För. Helsingborg.

 

 

 Med stöd från EU, Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har vi investerat i värmepumpar för att minska beroendet av fossila bränslen.
Syftet är att bidra till utveckling av landsbygden och att minska klimatpåverkan.

EU