AB Poppelgårdens Driverier
Helsingborgsvägen 435
262 96 Ängelholm

Telefon: 0431-222 82
Fax: 0431-223 01
E-post:
info@poppelgardens.se